zbcpto

Багатомовна освіта в Україні

   Завжди в центрі подій  

 28-29 вересня 2018 в Запорізькому національному університеті відбувся міжнародний семінар «Багатомовна освіта в Україні», організований за підтримки відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні. Метою семінару, що відбувався в рамках проекту «Лабораторія Американського варіанта англійської мови», було підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов та опанування ними методики інтегрованого  викладання предмету та мови (CLIL). В семінарі прийняли участь викладачі загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних  та вищих навчальних закладів міста Запоріжжя, Запорізької області. Викладач англійської мови Аратова Віра Петрівна пройшла навчальний курс 28-29.09.2018 в обсязі 13 годин.

Семінарські заняття за темами:

 • Мовна ситуація в США.
 • Мовна ситуація в Європейському союзі та Україні, спільні та відмінні риси.
 • Поняття багатомовності.
 • Що таке методологія  CLIL? Принципи методології CLIL.
 • Сучасні методи викладання іноземної мови.
 • Американсько-Українські програми обміну.
 • Історична компетентність при викладанні англійської мови.
 • Діджитальна грамота в контексті методології CLIL.
 • Інтерактивні методи навчання.
 • Підходи та специфіка планування уроків.
 • Інструменти для навчання іноземним мовам.
 • Використання пісень на заняттях з англійської мови.
 • Граматика в іграх.
 • CLILдля вчителів літератури.
 • Багатомовна освіта в сучасній школі.
 • Специфіка викладання мов міжнародного спілкування.

 проходили в сучасних мультимедійних кабінетах під керівництвом представників США: Луіса Переа, Франциска Ресто, Рене Хікман та викладачів Запорізького національного університету. Заняття проходили на високому рівні активності учасників семінару .

   Необхідно підкреслити важливість такого роду підвищення кваліфікації педагогічних працівників, де вони не тільки отримують нові знання, збагачують свою компетентність, але й мають можливість бути безпосередніми учасниками  процесу  навчання, отримуючи слушні рекомендації, підвищуючи професійні вміння та навички, ознайомлюючись з новітніми методологіями.

    Наш час ставить нові задачі в формуванні особистості  сучасного кваліфікованого робітника, спроможного отримати найкраще робоче місце, досягти високих результатів у виробничій діяльності. І саме цьому ми повинні постійно розвивати хід навчально-виховного процесу, йдучи в ногу з інноваціями як у виробничій, так і освітянській сфері.

 

 

 

 

 

 

 

 

01 жовтня 2018р.                                    Аратова В.П., викладач іноземної мови  

                                                                                          ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО»